rezervace zahájeny - 2+kk od 980 480 vč.DPH - realizace 2014

FINANCOVÁNÍ BEZ STAROSTÍ A ZTRÁTY ČASU

Nechte všechny starosti na naše hypoteční makléře, kteří pro Vás vyberou a zajistí ty nejlepší možnosti

  • Naši hypoteční makléři jsou Vám plně k dispozici při řešení finančních otázek a způsobu úhrady bytu.
  • Vždy pro Vás najdou to nejvýhodnější řešení financování.
  • Konzultace a kompletní zajištění hypotéky.
  • Byty je možné financovat hypotečním úvěrem, nebo stavebním spořením.

POSTUP FINANCOVÁNÍ

1. Záloha - Smlouva o smlouvě budoucí kupní (dále jen „SSBK“)

První záloha ve výši 10 % z celkové kupní ceny je splatná do 7 dnů od podpisu SSBK, variabilní symbol je r. č. klienta. Po podpisu SSBK má klient možnost specifikace standardního a nadstandardního vybavení, tzv. klientské změny.

2. Záloha

Druhá záloha ve výši 10 % z celkové kupní ceny je splatná do 30 dnů po podpisu SSBK. Další jednotlivé platby budou hrazeny po etapách dle vydaných rozhodnutí týkajících se stavby a stadia rozestavěnosti (3. - 7. záloha).

3. Záloha

Třetí záloha ve výši 10 % z celkové kupní ceny bude hrazena po dokončení základové desky.

4. Záloha

Čtvrtá záloha ve výši 20 % z celkové kupní ceny bude hrazena po dokončení hrubé stavby.

5. Záloha

Pátá záloha ve výši 25 % z celkové kupní ceny bude hrazena po zápisu Prohlášení vlastníka rozestavěné stavby o vymezení rozestavěných jednotek s povolením vkladu do katastru nemovitostí.

6. Záloha

Šestá záloha ve výši 20 % z celkové kupní ceny bude hrazena po dokončení stavby (bez kompletací sanitární techniky) a podání žádosti o kolaudaci.

7. Záloha - Smlouva o převodu

Po vydání pravomocného Kolaudačního rozhodnutí a Prohlášení vlastníka na základě dokončené stavby, bude klient vyzván k podpisu Smlouvy o převodu a úhradě doplatku ve výši 5 % z celkové kupní ceny. Investor podá na katastrální úřad Návrh na vklad, kterým bude byt převeden do vlastnictví klienta. Investor předá klientovi byt (včetně příslušenství) k užívání.

OXES Kladno, s. r. o., Generála Selnera 3255, 272 01 Kladno, email: kladno@oxes.cz